Typ ożaglowania: bark
Liczba masztów: 5
Liczba żagli: 42
Powierzchnia ożaglowania: 6347 m²
Data budowy: 2015-2017
Data wodowania: 2017
Długość: 162m
Szerokość: 18.5m
Pojemność brutto: 8770 GT
Załoga: 139 (stała) 330 (pasażerowie)

Pięciomasztowy bark (pasażerski wycieczkowiec żaglowy) zbudowany w stoczni Brodosplit w Splicie. Jest największym żaglowcem na świecie. Projektantem kadłuba, ożaglowania i takielunku jest inżynier Zygmunt Choreń.