Typ ożaglowania: barkentyna (szkuner bark)
Data budowy: 1982
Powierzchnia ożaglowania: 1040 m2
Liczba żagli: 24
Liczba masztów: 3
Długość: 49 m
Szerokość: 8 m
Wysokość: 30,2 m
Zanurzenie: 3,5 m
Wyporność: 381 t
Załoga: 4 – 5 osób załogi stałej, 5 osób kadry dydaktycznej, 45 podchorążych

Żaglowiec został zbudowany przez STOCZNIĘ GDAŃSK, a ich głównym projektantem był Zygmunt Choreń jako pracownik stoczni.